Folachán Thaobh Bán

Folachán Thaobh Bán

Agus tú i ndiaidh siúl ar ais ó Oileán na hInse i dtreo Thaobh Bán, bhí tú ag siúl ar an seanlíne Iarnróid ó Bhun Cranncha go Doire. Ba anseo sa Taobh Bán a scoilt an líne, líne amháin ag dul i dtreo Charn Domhnach, agus an ceann eile go Leitir Ceanainn/Ailt an Chorráin, áit a dtugtar Acomhal Thaobh Bán air go háitiúil.

Osclaíodh stáisiún Thaobh Bán in 1868 le haghaidh na craobhlíne go dtí Ceann Farland, tháinig stáisiún Thaobh Bán slán ar feadh 2 bhliain ó dhúnadh bhrainse Cheann Farland. Athosclaíodh é in 1883 nuair a osclaíodh an líne go Leitir Ceanainn. Ba líne chaol líne Leitir Ceanainn. D’fhág sé seo seasamh neamhghnách ag an stáisiún mar go raibh líne chaol ar thaobh amháin d’ardán an oileáin agus gnáthlíne ar an taobh eile ar feadh dhá bhliain go dtí gur iompaíodh líne Bhun Cranncha isteach ina líne chaol fosta. Ní raibh bealach isteach sa stáisiún ach do choisithe ar dhroichead coise.

Amharcann an folachán éan ag Taobh Bán amach ar an phríomhthalamh féaraigh fhliuch agus bíonn an-tóir ag an eala ghlóracha agus an ghé bhánéadanach Ghraonlannach ar an áit. Is áit ar dóigh í fosta chun an pilibín pórúcháin a fheiceáil i rith an tsamhraidh, agus coinnigh súil ghéar amach do chromán na gcearc agus í ag fiach nó an cromán móna oirthearach ó am go chéile.